SAJ28承認第01354号
photo by Shinji Sato


■生年月日:1982年12月4日
■出身地:北海道
■所 属:ガーラ湯沢スキー場
■SAJナショナルデモンストレーター
BLOG : ameblo.jp/chikara1204/